Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty 20.07.2021 | Zamówienia powyżej 130.000 PLN