Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Zamówienia powyżej 130.000 PLN