Załacznik nr 6 do SWZ – wzór umowy | Zamówienia powyżej 130.000 PLN