Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zamówienia powyżej 130.000 PLN