Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty | Zamówienia powyżej 130.000 PLN