Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty zmiana 04.08.2022 | Zamówienia powyżej 130.000 PLN