Załacznik nr 5 do SWZ – formularz oferty | Zamówienia powyżej 130.000 PLN