Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) zmiana 29.10.2020 | Zamówienia powyżej 130.000 PLN