Załacznik nr 4 do SWZ – kosztorys | Zamówienia powyżej 130.000 PLN