Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ | Zamówienia powyżej 130.000 PLN