Załacznik nr 3 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zamówienia powyżej 130.000 PLN