Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Zamówienia powyżej 130.000 PLN