Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Zamówienia powyżej 130.000 PLN