Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zamówienia powyżej 130.000 PLN