Załacznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zamówienia powyżej 130.000 PLN