Załacznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Zamówienia powyżej 130.000 PLN