Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Zamówienia powyżej 130.000 PLN