Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług | Zakup koszy