Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty | Zakup koszy