Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zakup koszy