Załącznik nr 1D do SIWZ – Specyfikacja część IV | Zakup koszy