Załącznik nr 1C do SIWZ – Specyfikacja część III | Zakup koszy