Załącznik nr 1B do SIWZ – Specyfikacja część II | Zakup koszy