Załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja cześć I | Zakup koszy