Załącznik nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA | Zakup koszy