KluczPub_Oferta_PostepowanieID_09776d5f-bf53-4583-afd9-813c5fbd4b7f | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie.