Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy