Załącznik nr 3A – 3B do SIWZ – wykaz obiektów z podziałem na części zamówienia | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy