Załącznik nr 2 do SIWZ – planowane zużycie mocy z podziałem na grupy taryfowe_06.12.2018 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy