Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia_Zakup i dystrybucja energii elektrycznej | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy