Ogłoszenie o 50 zamówieniu | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy