50 załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 04.01.2018 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy