50 informacja z otwarcia ofert zakup i dystrybucja energii | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy