Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy 11.05.2018 | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)