załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)