Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) zmiana 29.10.2020 | Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz na terenach zieleni pasów drogowych na terenie m.st. Warszawy