Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy | Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych