Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz samochodów | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy