Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz usług | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy