Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy