Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy