Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty_17.09.2020 | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy