Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry jakościowe materiału roślinnego | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy