Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki realizacji zamówienia w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz standardy jakościowe wykonania prac | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy