Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy