Komunikat 3 | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy