Informacja z otwarcia ofert | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy