załącznik nr 3 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy Skwerze A. Pawełka część 1 | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.