załącznik nr 2 do OPZ – schemat funkcjonalno przestrzenny część 2 | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.