załącznik nr 1 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy B część 2 | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.